NGHỊ ĐỊNH SỐ 109/2013/NĐ-CP NGÀY 24/9/2013

Cập nhật: 14/10/2013 Lượt xem: 670 Cỡ chữ
Nghị định 109/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 09/11/2013, thay thế Nghị định số 106/2003/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phí, lệ phí

NGHỊ ĐỊNH SỐ 109/2013/NĐ-CP NGÀY 24/9/2013

Nghị định 109/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 09/11/2013,  thay thế Nghị định số 106/2003/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phí, lệ phí; Nghị định số 84/2011/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá và Chương V Nghị định số 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Các quy định khác về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về giá, phí, lệ phí, hóa đơn không nêu tại Nghị định được thực hiện theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính. 

File đính kèm: 

Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content

Các bài viết khác

Khóa học kế toán trên excel (119 lượt xem)Mô tả công việc của kế toán trưởng (2104 lượt xem)Chuẩn mực kế toán áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (690 lượt xem)Hướng dẫn lập bảng kết quả hoạt động kinh doanh (591 lượt xem)Cảnh giác với kết quả kiểm toán "đẹp" (190 lượt xem)